Bouwtekening vergunning dakkapel

Ben je van plan een dakkapel te plaatsen, dan kan het zijn dat je een vergunning moet aanvragen. Zit je dakkapel aan de voorkant van het huis, bijvoorbeeld, of heeft het een schuin dak, dan kun je de aanvraag beter zo snel mogelijk starten. Vaak moet je bij de aanvraag naast allerlei andere documentatie ook bouwtekeningen inleveren. Deze moeten ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dit zijn, lees je hier.

  • Het proces voor het aanvragen van een vergunning

Het aanvragen van de vergunning doe je bij de gemeente. Die geven online duidelijk aan welke papieren je hiervoor nodig hebt. Na de aanvraag zal worden gekeken of jouw voorstel conform de regels is die worden vermeld in de Welstandsnota, het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan. Deze hebben voornamelijk te maken met het uiterlijk van de dakkapel en de technische kenmerken. Binnen 8 weken zal je uitslag krijgen. Daarna hebben je buren nog 6 weken om bezwaar in te dienen en de gemeente nog 6 weken om hierop te reageren.
Om veilig te zijn kun je dus pas 20 weken na de succesvolle aanvraag beginnen met bouwen.

  • Wat moet er in de bouwtekeningen staan?

Als je zelf geen bouwtekeningen hebt, kun je deze digitaal laten maken door een professioneel tekenbureau. Deze bureaus weten vaak precies wat de vereisten zijn voor het aanvragen van bepaalde vergunningen. De tekeningen moeten bijvoorbeeld minimaal bestaan uit één voor- en achteraanzicht, een kapplan en een dwarsdoorsnede. Ook moet er duidelijk bij staan voor welke woning de tekeningen zijn. Naast de tekening van de betreffende gevel, is er ook een plattegrond nodig van de verdieping waar de dakkapel komt en een overzicht van waar jouw huis zich bevindt op een kadastrale kaart.
Als laatste kan de gemeente ook vragen om foto’s van zowel de buiten- als de binnenkant van de woning.

Informatie dakkapellen: