Burenrecht

Bij het laten plaatsen van een nieuwe dakkapel kom je allerlei regelgevingen tegen waar jij en de dakkapel aan moeten voldoen. Het is verstandig je hierin te verdiepen voordat je overgaat op de aankoop, omdat deze wettelijk zijn vastgelegd. Zo heb je bijvoorbeeld een vergunning nodig als je dakkapel niet aan bepaalde afmetingen voldoet of zich aan de voorkant van het huis bevindt. Andere regelgevingen waar je mee te maken zal krijgen zijn vastgelegd in het Burenrecht en het Bouwbesluit.

Het Burenrecht

Het Burenrecht kun je vinden en artikel 5.4 van het Burgerlijk Wetboek en maakt deel uit van het Civiel Recht. Deze regels zijn zowel van kracht voor huurders als woningeigenaren en omschrijven een aantal verplichtingen die jij hebt tegenover de mensen die om je heen wonen. Eén voorbeeld van zo’n regel is dat bomen 2 meter vanaf de grens moeten worden geplant, maar ook dat je geen hinder mag veroorzaken, zoals geluidsoverlast, stank of trillingen. Om conflicten met je buren te voorkomen is het dus niet meer dan normaal dat je ze inlicht over je plannen, wanneer de werkzaamheden plaats zullen vinden en hoe je je best zal doen om de overlast zo laag mogelijk te houden.

Het Bouwbesluit

Elke eigenaar van de woning waar de dakkapel in geplaatst wordt is er verantwoordelijk voor dat de dakkapel voldoet aan de voorschriften die zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Deze regels hebben te maken met de veiligheid, gebruikersvriendelijkheid en milieuvriendelijkheid van de dakkapel en jouw eigen gezondheid. Elk nieuw gebouw en verbouwing moet aan deze regels voldoen. Wil je hier graag meer over weten, dan kun je dit bij je gemeente, aannemer en adviseur navragen. Dit is geen verkeerd idee, omdat het uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid is. Door je goed in te lichten over vergunningen en wetgevingen, zal je in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan.