Dakkapelvergunning aanvragen

Als je een dakkapel wilt laten plaatsen en deze grenst aan een openbare weg of aan een groengebied, dan heb je hier een vergunning voor nodig. Ook als het ontwerp van je dakkapel een schuin dak heeft, doorzichtige zijkanten of het is niet conform bepaalde afmetingen, moet je overgaan tot het aanvragen van de vergunning. Deze vergunning kost om en nabij de €400 en of je deze krijgt is afhankelijk van een aantal factoren.

Hoe vraag je de vergunning aan?
Het is erg makkelijk om zelf de vergunning aan te vragen, via de website van je gemeente. Hier staat duidelijk welke papieren je zal moeten aanleveren, zodat je deze kunt verzamelen voordat je de aanvraag indient. Soms is het ook mogelijk dat je dit uitbesteedt aan de leverancier van de dakkapel. Deze heeft hier ervaring mee en zal precies weten wat je moet doen en waar je moet zijn.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?
Je aanvraag wordt bekeken vanuit verschillende oogpunten. Zo is er de Welstandscommissie die zal beslissen of de dakkapel past bij het uiterlijk van de straat. Ook moeten de technische details voldoen aan wat er is vastgesteld in het Bouwbesluit. Dit is jouw verantwoordelijkheid, maar veelal het werk van de leverancier van je dakkapel. Daarnaast moet je dakkapel in overeenkomst zijn met wat er in het bestemmingsplan staat voor jouw grond.

Na de aanvraag
De gemeente zal je binnen 8 weken inlichten van de beslissing. Daarna is het verstandig om nog 12 weken te wachten met het beginnen met bouwen. Dit is omdat je buren dan nog 6 weken de tijd krijgen om bezwaar in te dienen en de gemeente 6 weken heeft om hier actie op te ondernemen. De vergunning die je krijgt is daarna onherroepelijk en je kunt gerust beginnen met de werkzaamheden.