Regelgeving

De regelgevingen omtrent het plaatsen van een dakkapel

Wil je een dakkapel laten plaatsen, dan zal je te maken krijgen met een aantal regelgevingen. Zo is er het Burenrecht, de regels omtrent de Welstand, het Bouwbesluit en het wel of niet moeten aanvragen van een vergunning. Het is zeer verstandig om je hier enigszins in te verdiepen voordat je overgaat tot de aankoop en plaatsing van je dakkapel. Zo voorkom je dat je tijdens of na het plaatsen voor ongewenste verrassingen komt te staan.

 

  • Het Burenrecht

In het Burgerlijk Wetboek wordt het Burenrecht omschreven. Dit Civiele Recht beschermt eenieder tegen hardnekkige overlast van de mensen die om je heen wonen. Jij zal door het plaatsen van je dakkapel overlast veroorzaken, waardoor je buren dit recht kunnen gebruiken. Licht dus altijd je buren in van je plannen, laat ze weten hoe jij de overlast zult minimaliseren en vertel ze over het tijdschema van de werkzaamheden.

  • Wel of geen vergunning?

In sommige gevallen zal je een vergunning nodig hebben voor het plaatsen van je dakkapel. Als deze zich aan de voorkant van je huis bevindt, of aan een openbare weg of openbaar groengebied bijvoorbeeld. Ook zijn er enkele regelementen wat betreft de afmetingen van je dakkapel en het model waardoor je een vergunning nodig kunt hebben. Deze moet je dan eerst toegewezen krijgen, voordat je mag overgaan op de werkzaamheden.

  • De Welstandscommissie

Als je wel een vergunning nodig hebt, gaat ook de Welstandscommissie naar je ontwerp kijken. Vinden zij dat het niet past in de wijk of de straat, dan kunnen ze de vergunning weigeren. De Welstandscommissie zorgt ervoor dat nieuwe gebouwen en verbouwingen worden gedaan conform het straatbeeld.

  • Het Bouwbesluit

Naast het bovenstaande, zijn er ook regels vastgelegd in het Bouwbesluit. Dit zijn technische voorschriften over onder andere veiligheid, gebruikersvriendelijkheid en isolatiewaarden. Je aannemer zou hier compleet van op de hoogte moeten zijn, maar je kunt je hier uiteraard ook zelf in verdiepen. Het is immers altijd beter om goed voorbereid aan een grote klus te beginnen.

Voor meer info bekijk de onderstaande pagina’s. 

  1. Dakkapel Bouwen
  2. Dakkapel Plaatsen
  3. Dakkapel Inrichten
  4. Maatwerk Dakkapel
  5. Duurzame Dakkapellen
  6. Dakkapellen Specialist