Vergunningsproces

Wil je graag een dakkapel laten aanleggen, dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een vergunning. Je leverancier weet dit ongetwijfeld, maar er zijn enkele gevallen waarbij je niet mag beginnen met verbouwen voordat je deze vergunning hebt. Hoe je dit doet, lees je hier.

1.Wel of geen vergunning?

Je hebt een vergunning nodig voor je dakkapel in het geval je deze aan de voorkant van je huis wilt plaatsen. Heb je gekozen voor de zijkant, dan heb je een vergunning nodig als de kapel grenst aan openbaar groen of een openbare weg. Aan de achterkant is het plaatsen vaak gratis mits je aan bepaalde afmetingen kunt voldoen. Een dakkapel met een schuin dak heeft een vergunning nodig en wil je dat de zijkanten doorzichtig zijn, idem dito.

2.De aanvraag

Het aanvragen van de vergunning is vrij simpel. Je kunt dit zelf doen en anders kan de leverancier van de dakkapel het ook voor je doen. Online staat genoeg informatie over welke papieren je mee moet leveren. Vanaf het moment dat je de aanvraag doet, heeft de gemeente 8 weken om met een antwoord te komen. Daarna hebben je buren nog 6 weken om bezwaar in te dienen en de gemeente nog 6 weken om hierop te reageren. Krijg je de vergunning uiteindelijk, dan kan dit nooit meer worden teruggedraaid.

3.Waar wordt de uitslag op gebaseerd?

De uitkomst wordt gebaseerd op bepaalde richtlijnen die worden genoemd in het Bestemmingsplan, de Welstandsnota en het Bouwbesluit. In het Bestemmingsplan is vastgelegd wat de bestemming is van de grond waar jouw woning op staat. Voldoet jouw aanvraag daar niet aan, dan wordt de vergunning afgewezen. De Welstandscommissie is er speciaal om te beoordelen of het ontwerp dat je voorstelt past in het uiterlijk van je straat. En het Bouwbesluit legt de technische vereisten vast die gelden voor alle nieuwe gebouwen en verbouwingen. Dit is het vakgebied van de leverancier, maar uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid.

Vraag nu gratis offertes aan bij de beste leveranciers.