Welstand

Ben je van plan een dakkapel te plaatsen, dan kan het zijn dat je een vergunning nodig hebt. Dit is meestal in het geval de dakkapel aan de voorkant van het huis komt, of als hij grenst aan een openbare weg of openbaar groen. Heb je een vergunning nodig, dan zal de gemeente ook controleren of je ontwerp voldoet aan de regels van de gemeentelijke nota Welstand. Maar wat is dit precies?

Wat zijn gemeentelijke Welstandsregels?
Deze regels verschillen per gemeente. Je kan deze inzien op het gemeentehuis, maar vaak weet je dakkapelleverancier ook wel wat kan en niet kan. De regels zijn gebaseerd op het principe dat je dakkapel past bij je straat. Dit wordt beslist door de Welstandscommissie en geldt dus niet voor vergunningsvrije dakkapellen. Dat komt doordat deze zich dan niet aan de openbare weg bevinden en dus ook niet voor overlast kunnen zorgen.

Andere regels
Naast de eisen van de Welstandscommissie zal je ook te maken krijgen met wettelijke eisen. Zo is er in het Civiel Recht vastgelegd dat je geen overlast mag veroorzaken bij je buren. Dit burenrecht houdt dus in dat het verstandig is om de omringende erven in te lichten van je plannen den de tijdsindeling daarvan. Andere regels zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Je aannemer zou hiervan op de hoogte moeten zijn, omdat dit regels zijn die te maken hebben met de technische samenstelling van de dakkapel. Voordat je overgaat op het bouwen, doe je er goed aan om alle regelgevingen na te trekken en te zorgen dat je nergens in overtreding bent.