Welstandsnota per gemeente

Bij het bouwen ban een nieuwe dakkapel kan het zijn dat je een vergunning nodig hebt. Dit is meestal het geval als je de dakkapel aan de voorkant wilt plaatsen, of als hij grenst aan openbaar groen of een openbare weg. Voor deze en meerdere scenario’s zal je een vergunning aan moeten vragen bij de gemeente. Vanaf het moment dat je deze vergunning aanvraagt heeft de gemeente 8 weken om hier uitslag over te doen. Tijdens deze 8 weken worden je plannen getoetst naar aanleiding van verschillende eisen. Eén van de documenten die hiervoor worden gebruikt is de Welstandsnota van jouw gemeente. Hier kun je lezen wat dit precies is.

Wat is de Welstandsnota?

Elke gemeente heeft een andere Wenstandsnota. Deze Nota is samengesteld door de Welstandscommissie en beschrijft de eisen waar je dakkapel aan moet voldoen zodat het na de plaatsing het straatbeeld niet verstoord. Dit wordt gedaan voor elk gebouw en verbouwing waar vergunningen voor nodig zijn. Past jouw dakkapel volgens deze Commissie niet in het uiterlijk van je straat, dan kan het zijn dat je vergunningsaanvraag wordt afgekeurd. Het is mogelijk deze Welstandsnota in te zien op het gemeentehuis. De regels kunnen verschillen per gemeente, maar ook per wijk.

De andere instanties

Naast de Welstandsnota, zal voor je aanvraag ook gekeken worden naar het Bestemmingsplan en het Bouwbesluit. Deze laatste betreft eisen die te maken hebben met technische details en die garanderen dat de kapel bijvoorbeeld veilig is en de juiste isolatiewaarden laat zien. Je leverancier kun je hier meer over vertellen, en deze technische details zijn meer zijn vakgebied, maar jij bent hier uiteindelijk verantwoordelijk voor. In het Bestemmingsplan zijn bepaalde eisen vastgelegd over wat de bestemming is van jouw grond. Past jouw verbouwing hier niet in, dan kun je vergunning ook worden afgewezen.